0
Ajánlatkérés
0 Ft
0
Kosár
0 Ft
Betöltés...
Betöltés...
Ajánlatkérések és megrendelések aktualizálva!
Ajánlatkérések és megrendelések aktualizálva!Ajánlatkérések és megrendelések aktualizálva!
A termék nincs raktáron.
Sajnáljuk, a termék nincs raktáron.

Felhőalapú számítástechnikai szolgáltatás szabályzat

A 2019.06.30-jétől érvényes Szolgáltatási irányelvek az alábbi helyen érhetőek el: 

https://www.senetic.hu/site/felhoalapu_szamitastechnikai_szolgaltatas_szabalyzat-30-06-2019/

 

A 2020.01.31-jétől érvényes Szolgáltatási irányelvek az alábbi helyen érhetőek el: 

https://www.senetic.hu/site/csp_terms_2019/

 

 

§ 1

Általános rendelkezések

 

1. Ez a dokumentum Váci út 76, 1133 Budapest székhelyű Senetic Magyarország Kft. számára felhőszolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) biztosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza

A Senetic Magyarország Kft. kijelenti, hogy jogában áll a Termékek viszonteladása, forgalmazása és további újra értékesítése bármilyen formában, valamint hogy a Senetic Magyarország Kft. megkötötte a Gyártókkal az ezen tevékenységek elvégzéséhez szükséges megállapodásokat.

2. Jelen szolgáltatási irányelvek az alábbi időszaktól kezdve érvényesek:

1) 2020.02.01. a Senetic új vásárlói számára, akikkel 2020.02.01-jét követően kötöttek szerződést

2) 2020.03.01. a jelenlegi vásárlók számára, akikkel 2020.02.01-jét megelőzően kötöttek szerződést

 

§ 2

Meghatározások

 

1. A szerződési feltételekben megjelenő alábbi, nagybetűvel kezdődő kifejezések minden esetben a következő jelentéssel bírnak:

1. Gyártó - a Felhőszolgáltatás Terméket biztosító szervezet

2. Ügyfél - egy vállalkozó aki végfelhasználóként hozzáférési és használati jogot kap a Senetic Magyarország Kft. Termékéhez, azzal belátása szerint rendelkezzen, valamint amennyiben a Termék erre lehetőséget nyújt, telepítse és használja; az Ügyfélnek nem áll jogában a Terméket bármilyen formában való értékesítenie vagy terjesztenie.

3. Termék - hozzáférés az "elhő"-modell által nyújtott online szolgáltatáshoz, beleértve ezzel a Senetic Magyarország Kft. által az Ügyfélnek ajánlott, a Microsoft és más Gyártók által kínált szoftver technológiáit tartalmazó szoftver-szolgáltatásokat, platform-szolgáltatásokat és infrastruktúra-szolgáltatásokat.

4. Szolgáltatások - a Senetic Magyarország Kft. által az Ügyfélnek biztosított, a 3-as pont első bekezdésében említett felhő szolgáltatások.

5. Gyártói megállapodás - a Gyártó beleegyezése, amely az Ügyfél számára biztosítja a termékhez való hozzáférést; a Gyártói megállapodás rendelkezései változhatnak, amelyekről az Ügyfelet legalább 30 nappal előre értesíteni kell.

6. Számlázási ciklus - az az időszak, amit az Ügyfél által kiválasztott Előfizetési modell foglal magába.

7. Előfizetés - a Termék előfizetési modellje, amely magába foglalja az Ügyfél a Termék használatához való jogát, a határozatlan idejű Előfizetés és az éves Előfizetés feltüntetésével.

8. Díj - az Előfizetésbe tartozó Szolgáltatások díja.

9. Ajánlat - a Kommunikációs rendszeren keresztül továbbított szerződési feltételek, mely a Senetic Magyarország Kft. által nyújtott, az Ügyfél által kiválasztott és elfogadott, vagy az Ügyfélnek felajánlott Előfizetés szolgáltatását szabályozza.

10.  Portál - a portal.senetic.com oldalon elérhető Ügyfélportál előfizetések vásárlására és kezelésére használható.

11. Kommunikációs Rendszer - a felhasznlt kommunikációs rendszertől függően ez vonatkozhat a Senetic Magyarország Kft. internetes honlapjára, a Senetic Magyarország Kft. által küldött e-mailekre, valamint a Senetic Magyarország Kft. által használt bármely más kommunikációs formára, melynek célja az Ügyféllel való kapcsolattartás.

Számla - ez a meghatározás magába foglalja a pro-forma számlát is. 

3 § Portál

 1. Az ügyfél regisztrál a portálon.

 2. A portál az Ügyfél által megvásárolt szolgáltatások és előfizetések kezelésére használható.

 3. A portálhoz történő hozzáférés ingyenes.

 4. A regisztráció a regisztrációs űrlap kitöltésével és jóváhagyásával történik. A portálón történő fiókregisztráció az alábbiakból áll:

 1) fiók létrehozása,

 2) fiók ellenőrzése,

 3) fiók engedélyezése.

 5. A fiók regisztrációja és engedélyezése során az Ügyfél köteles valós adatokat szolgáltatni az Ügyféllel kapcsolatban.

 6. A portál a következő funkciók használatát teszi lehetővé:

 1) Microsoft-fiók létrehozása

 2) Előfizetések, licencek és szolgáltatások megrendelése

 3) A következő időszakra megújítandó licencek számának kezelése

 4) A fiók adatainak módosítása

 5) Jogosultságok megadása további felhasználók számára a fiók használatához

 6) Megrendelési előzmények megtekintése

 7) A Microsoft Azure erőforrás-felhasználásána megtekintése

 7. A portál használatához rendelkeznie kell webböngészővel ellátott internet-képes eszközzel (a Mozilla Firefox legalább a 24.0-s verziója, az Opera legalább 10. verziója, a Google Chrome 28.0 verziójavagy az MS Internet Explorer legalább 8.0 verziója ajánlott) , amely támogatja a sütik és a Javascript használatát. A webböngészők más verzióinak használata is engedélyezett, amennyiben azok teljes mértékben kompatibilisek a fent felsorolt verziókkal.

 8. A Senetic nem vállal felelősséget az alábbiakból eredő károkért:

 a) a portál webhelyének használata során használt berendezések vagy szoftverek jellemzői következtében bekövetkező műszaki korlátozások,

 b) olyan események, amelyeket a Senetic nem volt képes előre látni vagy megakadályozni

 c) vis maior jellegű véletlen események,

 d) a portálnak a Szabályzat rendelkezéseivel ellentétesen történő használata,

 e) adatvesztés, berendezés vagy a rendszer meghibásodása, valamint egyéb károk, kivéve, ha azokat kizárólag a Senetic okozta.

 9. Tilos a portált a hatályos törvényeket sértő módon. A Senetic jogosult felfüggeszteni az Ügyfél számára a portálhoz való hozzáférést, ha:

 - a portált a rendeltetésszerű felhasználással nem összeegyeztethető célokra vagy harmadik felek kárára használja;

 - megsérti a vonatkozó jogszabályokat, a szabályzatot vagy a tisztességes felhasználás elvét 

 

§ 4

A Felhőszolgáltatás hozzáférésének és használatának szerződési feltételei

 

1. A Felhőszolgáltatás jellemzői megtalálhatóak a Senetic honlapján: https://www.senetic.hu/office365/. A Microsoft együttműködésével nyújtott szolgáltatások részletes jellemzői, beleértve a műszaki paramétereket is, elérhetőek a következő honlapon: https://technet.microsoft.com/.

2. A Felhőszolgáltatás és a harmadik bekezdés 1-es pontjában található Felhőszolgáltatás jellemzőkben található paraméterek kiválasztása az Ajánlatból, beleértve a számlázási ciklus és a felhasználók számára kiválasztott munkaállomások száma, az Ügyfél általi megrendelés pillanatában történik meg.

3. A Felhőszolgáltatás használatának előfeltételei:

1. A jelen Szerződési Feltételek elfogadása,

2. A Microsoft Customer Agreement elfogadása (amennyiben a Szolgáltatások Microsoft Termékeket is tartalmaznak) https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement.

4. Az Előfizetés megrendelésének beérkeztét követően az első számlázási ciklusra az Ügyfél a Kommunikációs rendszeren keresztül kapja meg a Gyártó honlapján való belépéshez szükséges információt, melynek segítségével hozzáférhet a szolgáltatáshoz.

5. Amennyiben az Ügyfél által megrendelt Szoftver az Ügyfél webhelyén telepítendő szoftvert tartalmaz, akkor a Vevőnek gyártó honlapján való bejelentkezés után le kell töltenie a Felhőszolgáltatások használatához szükséges Szoftvert, hacsak egy további megállapodás rendelkezései másként nem rendelkeznek.

6. A Szolgáltatáshoz való hozzáférés a megrendelt Felhőszolgáltatás típusának megfelelő időtartamára érvényes, az aktiválás időpontjától számítva.

7. Az Ügyfél felelős a portálon és a (4) bekezdésben említett gyártói rendszerben az Ügyfél által meghatalmazott személyek által kezdeményezett összes rendelésért és módosításért, különösen az előfizetés típusában, a hozzáférések számában, valamint a szolgáltatások terjedelmében és típusában, illetve az ügyfél fiókadataiban bekövetkező változások tekintetében.

 

 

§ 5

Előfizetés típusai

 

1. Az Ajánlat tartalmazza az adott előfizetési modellben rendelkezésre álló Termékek aktuális listáját.

2. A Termékek a két Előfizetési modell egyikével igényelhetőek:

1. Határozatlan idejű előfizetés

2. Éves előfizetés

 

§ 6

Előfizetés aktiválása

 

Az Ügyfél előfizetése a kiválasztott számlázási ciklus kifizetését követően kerül aktiválásra.

2. A határozatlan idejű előfizetés és az éves előfizetés automatikusan megújul a következő számlázási ciklusban. Az Ügyfél törölheti az előfizetés automatikus megújulását, ha az ügyfélpanel, vagy e-mail segítségével amennyiben az nem elérhető, kérvényt nyújt be az előfizetés törlésére még az aktuális számlázási ciklus alatt.

 

§ 7

Számlázási ciklus

 

A számlázási ciklus a határozatlan idejű előfizetésekre 1 hónap, az éves előfizetésekre 1 év.

2. Az Ügyfél előre fizet az előfizetés teljes számlázási ciklusára.

3. Az első Számlázási ciklus az Előfizetés aktiválásának napja és a naptári hónap utolsó napja közti időszakok foglalja magába, amelyben határozatlan idejű Előfizetés került aktiválásra, vagy az éves Előfizetés esetén az aktiválás napjától számított egy év.

4. A további Számlázási ciklusok határozatlan idejű Előfizetés esetén a hónap első naptári napjától az utolsóig tartanak, illetve az előző éves Előfizetés utolsó napját követő naptól számított egy év. 

 

§ 8

Fizetés

 

1. Az Előfizetési díj és a kiegyenlítés pénzneme az Ajánlatban szerepelnek.

2. Az Ügyfél a Díjat a megegyezett bankszámla, hitelkártya vagy bankkártya terhelésének segítségével fizeti be. A Senetic Magyarország Kft. visszautasíthatja a következő Számlázási ciklus idejére a hozzáférést, amennyibe az Ügyfél nem egyezik bele abba, hogy a Senetic Magyarország Kft. belátása szerint terhelhesse a hitelkártyáját vagy bankkártyáját, illetve a bankszámláját. Amennyiben az Ügyfél nem egyezik bele a Senetic Magyarország Kft. által kijelölt fizetési módba, az Előfizetés deaktiválásra kerülhet. A Senetic Magyarország Kft. egyes esetekben beleegyezhet a Díj banki utalással történő kifizetésébe.

3. A nyújtott szolgáltatásokért cserébe a Senetic Magyarország Kft. minden számlázási ciklusról külön számlát állít ki az Ügyfél számára. A Senetic Magyarország Kft. ezeket a számlákat az Ügyfeleknek elektronikusan, e-mail útján küldi el.

4. A Senetic Magyarország Kft., elsősorban számlatörténet ellenőrzését követően, késői fizetési határidejű számlafizetést ajánlhat az Ügyfélnek.

5. Éves előfizetés esetén a Senetic Magyarország Kft. az Előfizetés aktiválását pro-forma számla általi előre kifizetéstől teheti függővé.

6. A Vásárló banki folyószámlájának vagy hitel-, illetve bankkártyájának terhelése esetében a Senetic LTD-nek az aktuális számlázási időszak vége előtt legalább 24 órával vagy a következő számlázási időszak első 7 munkanapján belül  automatikusan fel kell számítania a díjat a Vásárlónak.

7. A hagyományos utalásban történő fizetés engedélyezése esetén a Senetic Magyarország Kft. az előre kifizetéshez kiállít egy pro-forma számlát, vagy egy késleltetett fizetési határidejű számlát (amennyiben a bekezdésben leírt elbírálás eredménye pozitív).

8. Amennyiben nem történik időben a fizetés, nem érkezett meg a teljes összeg vagy nincs lehetőség a Díj (teljes összegű) beszedésére, a Senetic Magyarország Kft. felfüggesztheti a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a Kommunkációs rendszer segítségével értesíti az Ügyfelet a Szolgáltatások felfüggesztéséről.

9. Amennyiben az Ügyfél a Megállapodásban meghatározottnál magasabb összegű Díjat fizet, a túlfizetést vissza kell fizetni az Ügyfélnek.

Amennyiben az Ügyfél pro-forma számlája alapján a előre fizetés késve érkezik be, a további Szolgáltatások és felhasználói fiókok csak a Díj a Senetic Magyarország Kft. bankszámláján könyvelésekor kerülnek aktiválásra. Ebben az esetben az Előfizetéshez, további Szolgáltatásokhoz és felhasználói fiókokhoz való hozzáférés korlátozásra kerül, az Ügyfél befizetésének késése függvényében.

11. Az Ügyfél köteles fizetni az Azure platformon használt erőforrásokért egy adott számlázási időszakban. Az Ügyfél felel az Azure platformon használt erőforrások mennyiségéért, beleértve a Szolgáltatások konfigurációjában bekövetkező bármilyen változást, amely az Azure platform erőforrásainak fokozott felhasználását eredményezheti. A számlázási időszak végét követően az Ügyfél információkat kap a felhasznált erőforrásokról. A fizetés a Senetic által kiállított számla alapján történik.

 

 

§ 9

Előfizetés lemondása és ismételt aktiválása

 

1. Az Előfizetés törlése a 13-as pontban meghatározott rendelkezések alapján lehetséges.

Az Előfizetés törlése az aktuális számlázási ciklus végén válik véglegessé.

2. Az Ügyfél az Előfizetését bármikor lemondhatja az ügyfélpanelen vagy a kommunikációs rendszeren keresztül benyújtott kérvény segítségével.

3. Az Ügyfél a portálon található kérelem benyújtásával mondhatja fel az előfizetést.

4. Előfizetés törlése esetén az Ügyfél az aktuális számlázási ciklus végéig továbbra is hozzáférhet a Szolgáltatáshoz.

5. Az Előfizetés törlése a Senetic Magyarország Kft. és az Ügyfél között megkötött Szerződés megszűnését jelenti.

6. Az Ügyfél az előfizetést annak visszavonása után reaktiválhatja. Az előfizetés reaktiválása az előfizetés 6. § szerinti aktiválásával egyenértékű.

7. Az Előfizetés ismételt aktiválása esetén az ügyfél részére a 7. és 8. § szerinti díjat kell felszámítani.

 

§ 10

Változó Díjak

 

1. Az Előfizetési Díjak változhatnak.

2 A módosított Díj a következő Számlázási ciklustól kezdve lesz érvényes.

Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el az új díjakat, a 8-as pontban meghatározott rendelkezések alapján törölheti előfizetését.

3. A Senetic e-mailben vagy a portálon keresztül értesíti az ügyfelekett a díjak összegének változásáról.

 

§ 11

További Szolgáltatások vagy felhasználói munkaállomások vásárlása előfizetés alatt. 

 

1. Az Ügyfél az előfizetés időtartama alatt további Szolgáltatásokat, illetve felhasználók számára munkaállomásokat is vásárolhat.

A további szolgáltatások aktiválására az aktuális Számlázási ciklus végéig arányosan kiszámolt kiegészítő szolgáltatások vagy további munkaállomások kifizetését követően kerül sor. A kiegészítő szolgáltatások vagy a további munkaállomások díja a következő számlázási ciklusban hozzáadódik az Előfizetésben meglévő Szolgáltatások aktuális Díjához.

3. Amennyiben az Előfizetési időszak alatt változás következik be a Díjakban, akkor a további munkaállomások díja eltérhet az Ügyfél jelenlegi munkaállomásainak Díjától.

 

§ 12

Terméktámogatási rendelkezések

 

1. A megvásárolt Felhőszolgáltatás működésével kapcsolatos hibákról értesíteni kell a Senetic Magyarország Kft.-t, e-mailben, telefonon vagy chat-beszélgetés által.

A Senetic Magyarország Kft. nem felelős a Vevő által közvetlenül a Szoftvergyártónak küldött kérvényekért.

A kérvény feldolgozása érdekében a Vevő köteles az erre jogosult Senetic Magyarország Kft. alkalmazott számára hozzáférést biztosítania az ügyfélpanelhez. Különleges és indokolt esetekben a Senetic Magyarország Kft. kérvényezheti az Vevőtől ezen hozzáférés meghosszabbítását.

4. A Senetic Magyarország Kft. leszögezi, hogy minden kiadott adatot bizalmas adatként kezel.

5. Amennyiben a Vevő nem ad megfelelő hozzáférést, a Senetic Magyarország Kft. nem kötelezhető a probléma megoldására.

6. A kérvények telefon, chat-beszélgetés vagy e-mail útján kerülnek megválaszolásra, az adott kérvény egyedi tényezőitől függően.

 

§ 13

Termékszavatossági felelősség

 

1 A Senetic Magyarország Kft. nem garantálja a kínált termékek megfelelő működését.

2. Az Ügyfél által kapott Termékek megegyeznek a Gyártó által a Senetic Magyarország Kft.-nak nyújtottakkal. A Felek megegyeznek, hogy a Senetic Magyarország Kft. nem tehető felelőssé a Termékek működésével, minőségével, használhatóságával vagy garanciájával kapcsolatos problémák esetén. A Senetic Magyarország Kft. nem nyújt semmiféle garanciát az Ajánlatban található Termékekre.

3. A Gyártó biztosíthatja a Termékek megfelelő szintű helyes működését. A helyes működés szintjei megtalálhatóak a Gyártói megállapodásban jelölt, a Gyártó által kiadott dokumentumokban. Az Ügyfélnek jogában áll értesítenie a Senetic Magyarország Kft.-t bármilyen a Termék helyes működésével kapcsolatos problémával. A Senetic Magyarország Kft. a Gyártó fele továbbít egy kérvényt a Termék problémájával kapcsolatban. Amennyiben a Gyártó helytállónak tartja a felvetett problémát és visszatérítés mellett dönt, a Senetic Magyarország Kft. visszatéríti az Ügyfél számára a Gyártó által megítélt összeget.

4. Amennyiben a Gyártó visszatérítést ítél meg, a Gyártó visszatérítése a beérkezést követő számlázási ciklusban kerül jóváírásra. A visszatérítés egy. a visszatérítés beérkezésekor aktuális számlázási ciklus számlakorrekciójaként kerül küldésre, vagy a következő számlázási ciklus során kerül levonásra a kifizetendő összegből. A jóváírás csak a javított számla aláírását és átvételi igazolással visszaküldését a bejegyzett Senetic Magyarország Kft. irodába követően kerül elvégzésre.

5. A Senetic Magyarország Kft. nem kötelezhető a Gyártó által pénzvisszafizetésre, továbbá a Senetic Magyarország Kft. ezen a jogcímen semmilyen felelősséggel nem tartozik. 

 

§ 14

Szerződés megszüntetése a Senetic Magyarország Kft. által

 

A Senetic S.A. fenntartja a jogot, hogy az alábbi meghatározott esetekben a kommunikációs rendszeren keresztül elküldött értesítés küldését követően a Szerződést egyoldalúan megszüntesse, valamint megtagadja az Ügyfél hozzáférését a Szolgáltatásokhoz:

1. az Ügyfél valamilyen pénzösszeggel a Senetic Magyarország Kft. adósa marad, elsősorban kiállított számlák ügyében;

2. A Senetic Magyarország Kft. tudomás szerez az Ügyfél fizetésképtelenségéről;

3. az Ügyfél súlyos vétséget követ el a megegyezés Szerződési feltételekkel szemben, valamint a Senetic Magyarország Kft. Kommunikációs rendszerén keresztül érkező értesítés beérkezését követő 14 napon belül nem orvosolja ezen vétség következményeit.

4. az Ügyfél megsérteti lengyel korrupcióellenes törvényeket, melyek megtalálhatóak gyártó által közzétett dokumentumokban, elsősorban: "A Microsoft képviselőire vonatkozó antikorrupciós szabályzat - Amerikai Egyesült Államok külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvénye" címen, a következő weboldalon: http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx.

Javasoljuk, hogy itt csak a szerződés azonnali hatályú megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket hagyják. A szerződés Ügyfél általi felmondásával kapcsolatos kérdések tartalmazzák az Előfizetés törlését is.

 

§ 15
Panaszok

 

1.    A portál és a szolgáltatások használatával kapcsolatos panaszokat az ügyfeleknek a következő e-mail címre kell benyújtaniuk: cloud@senetic.com.

2.      A panasznak tartalmaznia kell: a panaszt benyújtó személy vezeték- és keresznevét vagy a vállalat nevét, és a panaszos teljes címét valamint a panasz részletes leírását és okát.

3.      A panaszokat a kézhezvételtől számított 48 órán belül fel kell dolgozni.

4.      Az ügyfelet tájékoztatni kell a panaszkezelés módjáról a panasz beküldésére használt e-mail címre küldött e-mailben.

 

§ 16

Záró rendelkezések

 

1. A Szabályzat rendelkezéseivel kapcsolatos esetleges vitákat a Felek elsősorban békés úton igyekeznek megoldani, kétoldalú megbeszélések és tárgyalások segítségével.

2. Amennyiben a Felek nem tudnak megegyezni, a Senetic Magyarország Kft. iroda területileg illetékes bíróságához utalhatják az ügyet.

3. Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások körében ezek a rendeletek az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló, 2002. július 18-i törvény 8. cikkelyében hivatkozott rendeletek.

 

Neked ajánljuk
Maradjunk kapcsolatban!
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész legyen az akcióinkkal és új termékeinkkel kapcsolatban.

A "Feliratkozás" gomb megnyomásával Ön beleegyezik abba, hogy marketing információkat kapjon az Ön e-mail címére. A Soroksári út 44. II. em., 1095 Budapest, Magyarország székhelyű Senetic Magyarország Kft. vállalat lesz az Ön személyes adatainak kezelője. Joga van hozzáférést kérni a személyes adataihoz, illetve joga van azok helyesbítését, törlését vagy azok feldolgozásának korlátozását kérni, továbbá az adatok feldolgozása ellen tiltakozni. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos részletes információkat megtalálja az adatvédelmi szabályzatban.

Hibás e-mail cím.
Ez az e-mail cím már vissza van igazolva.
Ez az e-mail cím még nincs visszaigazolva.
Köszönjük!
Ellenőrizze a bejövő üzeneteit - egy e-mailt fog kapni tőlünk, amelyben arra kérjük, hogy hagyja jóvá a hírlevélre való feliratkozását.
Partnerek
Fizetési módok
Szállítási módok
EBA National Winner Banner